Årsmöte Svenska Livräddnningsällskapet: Lokalföreningen GÄVLE SIM & LIV 2020

Du som medlem i Gävle Sim och Liv inbjudes härmed till årsmöte.  

ONSDAGEN DEN 11 MARS KLOCKAN 18.00
Plats: Fjärran Höjderbadet, Stora Konferensen

Anmälan:
Före 7 mars
Skicka din mailadress till Karin Blomqvist
www.blomqvist@mbox308.tele2.se
eller 070-5714662

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.