Instruktörsutbildning babysim

Gävleborgs regionförbund erbjuder utbildning till instruktör i Babysim och Svenska Livräddningssällskapet.
Utbildningen är en komprimerad helgutbildning som sker 2 gånger per år och dessa datum kan du se här nedan och på min hemsida www.karinblomqvist@n.nu där du också kan läsa vidare om upplägget och hur du anmäler dig till utbildningen. Dock kan pga. rådande pandemi COVID 19 ske ett uppehåll och utbildningen sker senare under året 2021.
Utbildningen som är planerad att hållas i Gävle (dock med viss reservation) under
19 – 21 mars och 1 – 3 oktober 2021
Förhandskunskap.

  • Du skall under innevarande kalenderår ha fyllt 18 år.
  • Du skall senast 12 månader innan kursstart genomfört en HLR-utb för vuxen.
  • Du skall ha genomfört märket Gulddelfinen – finns på SLS hemsida
  • Du bör ha genomfört minst 10 timmars praktik i babysim, antingen med eget barn eller deltagit som utomstående.

Utbildningsplan:
Förpraktik: 10 timma.Teorikurs: 22 timmar. Praktik: minst 15 timmar. Praktikfrågor innan diplom.

Känner du att det här är något för dig.
Ta kontakt med Karin Blomqvist mejl.karinblomqvistsls@hotmail.com så får du veta mer.