Instruktörsutbildning babysim

Gävleborgs länsförbund erbjuder utbildning till instruktör SLS Babysimskola.
Utbildningen  erbjuds nu som en komprimerad helgutbildning som sker 2 gånger per år och dessa datum kan du se på länken här intill där du kan läsa vidare om upplägget och hur du anmäler ditt intresse till utbildningen.

Utbildningen kommer att hållas under april och oktober månad 2019

Grundkrav:

  • Du skall under innevarande kalenderår ha fyllt 18 år.
  • Du skall senast 12 månader innan kursstart genomfört en HLR-utb för vuxen.
  • Du skall ha genomfört märket Gulddelfinen – finns på SLS hemsida
  • Du bör ha genomfört minst 10 timmars praktik i babysim, antingen med eget barn eller deltagit som utomstående.

Utbildningsplan:

  • Förpraktik minst 10 timmar
  • Helgutbildning 22 timmar
  • Praktik efter utb. 15 timmar

Känner du att detta kan vara något för dig.
Ta kontakt med Karin Blomqvist så får du veta mer.
blomqvist@mbox308.tele2.se
eller ring på telefon 026-19 55 19 gärna kvällstid.