Poollivräddarutbildning

Efter genomgången kurs har du möjlighet att arbeta som badvakt.

DETTA KRÄVS:

 • Du skall under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov Guldbojen
 • 1000 m simning
 • 200 m ryggsim
 • Dyk eller hopp från 3 meter
 • Minst 17 år
 • Frisk enligt SLS hälsodeklaration

KURSINNEHÅLL:

 • Förstärkt olycksfallsvård L-ABC
 • Lyft- och bårteknik
 • Hjärt-lungräddning
 • Vattenvaneövningar
 • Livräddningsövningar
 • Bevakningsrutiner vid bassängbad
 • Juridiska aspekter
 • Samhällets räddningstjänst
 • Praktisk övning av olika brandsläckningsteknikerKurstid: 50 timmar,

Vi återkommer med information om nästa kurs.