Livräddning


SLS Gävleborg genomför utbildning till att bli poollivräddare. Kursen är 40 timmar och innehåller både teori och praktiska övningar på land och i vatten. Därefter är du färdigutbildad poollivräddare och kan arbeta som badvakt vid bassängbad både inomhus och utomhus samt vid mindre sjöbad.

Förkunskapskrav:
– Du ska vara 17 år fyllda.
– Du ska ha genomfört godkänt prov för kunskapsbeviset Delfinen guld inom 6 månader.
– Du ska, utan användning av simglasögon, kunna plocka upp ett föremål från botten vid 2 meters djup.
– Du ska ha simmat 1000 meter varav 200 meter ryggsim inom 12 månader.
– Du ska kunna ta dig upp ur bassängen från en kant som är minst 30 cm ovanför vattenytan, tre gånger i en följd.
– Du ska kunna hoppa fothopp ner i vatten från minst 1 meters höjd.
– Du ska kunna dyka ner i vattnet från en startpall.
– Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.
– Medlem i Svenska Livräddningssällskapet

Kursinnehåll
– SLS som organisation
– Första hjälpen.
– HLR
– Systematiskt förebyggande säkerhetsarbete
– Kundservice
– Juridiska aspekter
– Vattenlivräddning
– Examination

Är du intresserad?
Skicka din förfrågan till: moa@slsgavleborg.se