Ett säkert bad

Att besöka en svensk simhall är oftast mycket säkert. Utbildad personal hjälper till och kan ge information till dem som besöker badet. Svenska Livräddningssällskapet arbetar för att all verksamhet i anslutning till vatten skall kunna ske tryggt och säkert. Vi tycker det är viktigt att den stora kunskap som finns hos bad- och simhallspersonal kan bevaras och ges möjlighet att utvecklas.
Svenska Livräddningssällskapet har därför i samarbete med Svenska Badmästareförbundet tagit fram ett material för att hjälpa baden och dess personal i arbetet med att erbjuda alla, såväl anställda som badgäster, en trygg miljö.

Det är viktigt att följa upp tillbud och olyckor för att kunna förebygga och förhindra upprepning, såväl i det enskilda badet som i andra badanläggningar. Med hjälp av materialet ”Ett säkert bad” vill vi också informera om den verksamhet som SLS bedriver i skolan och på andra platser för att skapa förutsättningar för en rolig och säker fritid. Kunskap om denna verksamhet kan användas av badet för att utveckla och underhålla kontakten med andra, exempelvis skolan.

Det är vår förhoppning att vi, genom vårt gemensamma arbete med ”Ett säkert bad”, skall kunna erbjuda alla en trygg miljö såväl i simhallen som ute i sjöar och hav.