HLR-Hjärt Lung Räddning

HLR – Grundkurs
INGA KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER
Deltagare skall efter genomgången kurs kunna kontrollera medvetande, andning och puls samt korrekt kunna genomföra hjärt-lungräddning.

Kurstid:
Vuxen HLR 2-3 timmar
Livräddande första hjälp för barn 0-1 år 2 timmar
Livräddande första hjälpen till barn 1-8 år 2 timmar

HLR – Instruktörskurs
Efter genomgången kurs skall deltagare kunna utbilda i hjärt-lungräddning.

DETTA KRÄVS:

Genomfört godkänd HLR – Grundkurs
Medverkat vid minimum tre utbildningstillfällen vid HLR – Grundkurs
KURSINNEHÅLL:

HLR teknik
Övningsattrapper
Organisationskunskap
Pedagogik
Samhällets beredskap mm
Kurstid 8 timmar

Frågor och kompletterande information:

Utbildningsansvarig
HLR ansvarig
Thed Stjerneklev
Kapellvägen 17
804 23 Gävle
026-14 68 00
026-17 97 20
070-611 88 90
thed.stjerneklev@gavle.se