Livbojar

Runt stränder, kajer och vattendrag har Trygg-Hansa under åren placerat ut och skänkt nära 70 000 livbojar.
För att livbojen skall vara det fina räddningsredskap den är avsedd att vara, såväl sommar som vinter, krävs det att den är hel.
Väder och vind kan påverka livbojens funktion liksom skadegörelse.

Det är viktigt att livbojslinan ligger helt inne i linbehållaren så att den inte försämras av solens uv-strålar.

Ser du en livboj som är trasig eller förstörd skall du ta kontakt med den som är ansvarig för livbojen. Det står längst ner på alla livbojar och kan vara en kommun, båtklubb, hamn mfl.

Livbojen finns där om du eller någon annan skulle hamna i en nödsituation…

…då är det viktigt att den fungerar!

Vill du beställa en eller flera livbojar ringer du till Trygg-Hansa 08 693 12 00, eller skickar e-post till Trygg-Hansa.