Doppingen
Doppingen
 

Simskolans
kunskapsbevis

Målet för alla barn är att bli vattensäkra -
att kunna simma. 

Grodan rygg blå
Grodan rygg, blå

Krabban blå
Krabban blå
 

Det är inget nytt men vägen till detta mål har sett lite olika ut under åren. Dagens simskola ser därför inte ut som förr. Den har som allt annat i samhället utvecklats.
Borta är den kollektiva drillen under
en auktoritär simlärare.

Guldgrodan
Guldgrodan

Krabban röd
Krabban röd
 

Borta är de livsfarliga proven med längddykning och opedagogiskt klädsim. Det senare helt ologiskt när vi säger att man ska ligga still för att bevara värmen. Nu ser vi till den unika elevens behov. Vi undervisar med hjälp av olika teman, rollspel, stationsövningar mm. 

Grodan rygg grön
Grodan rygg, grön

Livbojen blå
Livbojen blå
 

Allt detta kan en SLS-utbildad simlärare. Eleven må vara ung, handikappad eller äldre. Vi har anpassat sättet att lära ut efter den kunskap och pedagogik som finns idag. Grunden i dagens simskola är vattensäkerhet. Vi ger barnen en vattensäkerhetsutbildning.

Silversäjen
Silversälen

Livbojen röd
Livbojen, röd

Att vara säker i vattnet är först och främst att kunna orientera sig, balansera och att kunna flyta. Därefter kommer simträning och simkunnighet. I dagens simskola börjar vi med att ge barnen säkerhet i vattnet för att sedan utveckla simkunnigheten. 

Guldsälen
Guldsälen
 

Livbojen grön
Livbojen, grön

Vi börjar med enkel vattenvana i Doppingen. Att kunna hoppa i, titta och vara under vattnet. Kunskapsbeviset Krabban ger grundläggande vattentrygghet genom att kunna orientera sig och förflytta sig i vattnet.

Järnbojen
Järnbojen
 

Silvergrodan
Silvergrodan
 

 Vi börjar alltså från grunden med att skapa trygghet i vattnet för att gå vidare med hjälp av kunskapsbevisens innehåll, via teori och praktiska övningar, till Bronsbojen. Ett bevis för eleven och föräldrarna att nu har vi uppnått simkunnighet.

Bronsbojen
Bronsbojen
 

 

Simborgarmärket 2006
Simborgarmärket

 

Silverbojen
Silverbojen
 


Kunskap
för ökad säkerhet

-Att kunna hjälpa sig själv och andra.

Sjöstjärnan röd
Sjöstjärnan, röd

Guldbojen
Guldbojen
 


När man uppnått simkunnighetsmålet är det tid att gå vidare. Kunskapsbevisen för ökad vattensäkerhet är svårare och kräver en hel del övning.

Silverisbjörnen
Silverisbjörnen

Elitebojen
Elitbojen

Att kunna rädda liv är en viktig kunskap. Kunskapsbevisen visar att eleven har kunskap som kan vara avgörande för att kunna klara sig själv eller hjälpa någon som råkat i nöd.
 

Guldisbjörnen
Guldisbjörnen

Delfinen silver
Delfinen, silver
 

Varje kunskapsbevis har sitt mål. Exempelvis måste du idag klara Guldbojens krav för att kunna söka in som brandman eller polis. Detsamma gäller för SLS utbildningar till simlärare eller badvakt.

Kilometermärken
Kilometermärket

Delfinen guld
Delfinen, guld
 

Simning är en utmärkt motionsform. De olika kilometermärkena används som mål i den regelbundna vattenmotionen.

Elitdelfin, silver
Elitdelfin, silver
 

Sjöstjärnan blå
Sjöstjärnan, blå
 

Kunskapsbevisen skall vara roliga att erövra. De är mål som leder till glädje och större kunskap och skicklighet i, vid och på vatten och isar.
 

Elitdelfin, guld
Elitdelfin, guld

Droppen

För att erövra Droppen finns inga kunskapskrav.
Delas ut till de elever man vill uppmuntra i simskolan för att de varit duktiga och övat flitigt i vattnet.