Simlärarutbildning 2018

Härmed inbjuds du till att genomgå utbildning till simlärare under februari 2018.

Kursen pågår under 3 helger och är på ca 40 timmar och innehåller både teori och praktiska övningar på land och i vatten och därefter är du färdig simlärare.

Datum: lördag 3/2 – söndag 4/2,

lördag 10/2 – söndag 11/2 och

lördag 17/2 – söndag 18/2 (Program med tider skickas snarast till er.)

Plats: Lillhagsbadet, Gävle

Krav: 16 år fyllda, medlem i Svenska Livräddningssällskapet. SLS (se www.svenskalivraddningssallskapet.se) och intyg på avlagt prov för Silverbojen. Du skall också ha intyg på att du gjort 20 timmars praktik från simskola barn/vuxen. Om du får problem att hitta praktikplats kontakta Utbildningsansvarig Thed Stjerneklev.

Avgift: 6 000 kr

Priset inkluderar simlärarpärm, inträden samt övriga kurskostnader.

Betalning: Förhandsavgift på 1 800: – betalas på SLS Gävleborgs bankgiro 5834-7527 senast 8 januari 2018 och resterande belopp betalas på postgirot senast dag för kursstart (3 februari 2018)

Vid förhinder pga. av sjukdom återfås förhandsavgiften endast vid intyg av läkare.

Frågor: Thed Stjerneklev, 070-611 88 90 eller thed.stjerneklev@gavle.se

Anmälan: Nedanstående anmälningstalong skickas senast torsdag 8/1-2018 till följande adress:

Simlärarkurs 2018 SLS

Thed Stjerneklev

Kapellvägen 17

804 23 Gävle

Du kommer att få en bekräftelse skickad till dig.

Helst via mail!

www.slsgavleborg.se

——————————————————————————————

ANMÄLNINGSTALONG – Simlärarutbildning 2018

Namn: ___________________________________

Personnummer (10 siffror): _____________________

Adress: ___________________________________

Ort:______________________________________

Postnummer:_______________________________

E-post: Telefon: Mobil:_________________________