Simlärarutbildare

Som simlärarutbildare måste man vara medlem i SLS så att man omfattas av SLS ansvarsförsäkringar och går att nås för information och utbildningskurser samt uppdateringar på nytt utbildningsmaterial och kursplaner.

FÖRKUNSKAPSKRAV:

  • Instruktör HLR
  • Instruktör Livräddare första hjälp till barn
  • Simlärarutbildning
  • Minst 400 timmar som simlärare
  • Praktik som utbildare
  • Blivit rekommenderad av ditt länsförbund

    Kurstid: 35 timmar